به گزارش افکارنیوزبه نقل از کیهان، مجتهدزاده در مصاحبه با نشریه شبه روشنفکر نگاه پنج شنبه مصدق را به شارلاتان بازی و شامورتی بازی در قضایای نهضت نفت متهم کرده و قهرمان خواندن وی را مزخرف توصیف کرده بود. او می گوید «یارو به احمدشاه فلان فلان شده می گوید شاه وطن پرست. به کسی که در پاریس می گوید من یک هویج را به سلطنت در ایران ترجیح می دهم، می گفتند شاه وطن پرست دموکرات. احمدشاه تنبان خودش را نمی توانست بالا بکشد چه برسد به اینکه شاه باشد و وطن پرست».

وی همچنین گفته بود «شاید خیلی بدشان بیاید. شاید نتوانیم بنویسیم اما مصدق در عمل بزرگترین شارلاتان ایران بود».

زیباکلام در پاسخ به این اظهارات، خطاب به نشریه نگاه پنج شنبه که خود نیز با آن همکاری دارد، نوشت: وقتی دیدم نگاه پنج شنبه از زبان پروفسور مجتهدزاده، مصدق را شارلاتان توصیف کرده، دلم برای خودم که ۶ ماه است در این نشریه می نویسم سوخت.

وي مجتهدزاده را پريشان رواني دانست و نوشت: اين دنيا پر از هذيان گوهاي رواني است. او در اين مصاحبه هذيان هاي تب آلود را به هم بافته است. مشكل من با سردبير نشريه سيدعلي ميرفتاح است كه جملاتش در مقدمه مصاحبه آتشم زد. او درباره رئيس مركز يوروسويك لندن مي نويسد در باره آقاي دكتر مجتهدزاده يك نكته بارز است و آن اينكه او در اين سالها بيش از هر كارشناس ديگري سنگ منافع ملي را به سينه زده است. اين حرف ها توجيه آن توهين است