به گزارش افکارنیوز به نقل از آرمان، این همقسم شدن تا آنجا جلو رفته است که چهرههایی همچون قالیباف، حدادعادل و ولایتی که از نظر تفکری با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند به فکر ائتلاف افتادهاند. ائتلافی که به نظر میرسد هرچه قدر هم که جلو برود و تلاش کند بازهم در برابر جریان دولت آنچنان توفیقی نخواهد داشت.