به گزارش افکارنیوزبه نقل از کیهان، وب سایت وابسته به اندیشکده نومحافظه کار «بنیاد دفاع از دموکراسی» در تحلیلی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا از اکتبر گذشته دور تازه ای از تحریم ها را علیه برنامه هسته ای ایران اعلام کرد و تدابیر جدیدی را نیز اجرایی کرده و شمار زیادی از شرکت های ایرانی را به فهرست سیاه وارد کرده است. در همین حال، آمریکا نیز افراد و شرکت های ایرانی را به فهرست سیاه وارد کرده و کنگره در تدارک تصویب قانون جدیدی برای تشدید فشارها بر ایران است.

اما آیا سیاست وارد کردن شرکت های ایران به فهرست سیاه تاثیر دارد؟ مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر نوامبر(اوایل آذر) اعلام کرد که این آژانس هیچ مدرکی حاکی از تاثیر تحریم ها بر فعالیت های هسته ای ایران مشاهده نکرده است.

این اندیشکده در تحلیل خود که از سوی امانوئل اتولونگی و مارک دابوویتز نگاشته شده، تصریح می کند: ایران سالهای مدید با تدابیر مختلف تحریم ها را دور زده است. چالش پیش روی مقامات غربی این است که با این موش و گربه بازی و بازی «اگه می تونی منو بگیر» ایران هماوردی کنند. موفقیت های ایران در این بازی برای این کشور زمان می خرد و شکاف های حقوقی فراهم می کند که شرکت ها از طریق آنها می توانند بدون ترس از تحریم و مجازات به معامله با ایران ادامه دهند.

این تحلیل می افزاید: به عنوان مثال شرکت «تایدواتر میدل ایست» یک شرکت بهره برداری از بنادر در ایران را درنظر بگیرید که در ژوئن ۲۰۱۱ به عنوان شرکتی متعلق به سپاه پاسداران در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت. اتحادیه اروپا بیش از شش ماه پس از آن در ژانویه ۲۰۱۲ تحریم هایی علیه شرکت مزبور اعمال کرد.

فشار مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تایدواتر می بایست مبادلات تجاری با ایران را به رکود می کشاند. شرکت حقوقی بین المللی «هولمان فنویک ویلان» در ژوییه ۲۰۱۱ اعلام کرد «به دلیل اینکه تایدواتر فعالیت هایی در هفت بندر اصلی ایران دارد، تحریم این شرکت احتمالا تاثیری بسیار جدی بر تجارت با ایران دارد اما اقدام مزبور تاثیر جدی بر تجارت با ایران نداشت زیرا در مدتی که سیاستگذاران اتحادیه اروپا درباره مزایا و مضرات پیروی از اقدام آمریکا بحثمی کردند، تایدواتر در حال ایجاد شرکت های وابسته(front company) بیشتری برای دور زدن تحریم های غرب بود.

تحليلگران بنياد دفاع از دموكراسي اضافه كردند: در اول ژوييه ۲۰۱۱هفت روز پس از اقدام آمريكا و تقريبا هفت ماه پيش از تحريم اتحاديه اروپا عليه تايدواتر، اداره كننده بندر مزبور يك شركت جديد بنام فراز رويال قشم را ثبت كرد و آن را مسئول پايانه كانتينرها معرفي كرد. شما مي توانيد تايدواتر را تحريم كنيد و تايد واتر تمام اموال و كارهاي خود را به فراز رويال قشم واگذار مي كند. پيش از اينكه با اين اقدام مواجه شويد ايران يك كلك ديگر سوار مي كند. آمريكا و متحدانش بايد شركت در اين بازي را متوقف كنند