یادداشت تند رحیم چوخاچی زاده مقدم یکی از نویسندگان کیهان علیه مواضع اخیر محمد جعفر بهداد در جمع جامعه وعاظ ولایی با موجی از اعتراضات کیهان نشینان دیروز همراه شده است.
به گزارش محرمانه نیوز، در اولین واکنش دکتر عبدالرضا داوری نویسنده سابق کیهان با انتشار یادداشتی مواضع تند رحیم چوخاچی زاده مقدم علیه بهداد را مورد نقادی قرار داد و از معاون سیاسی مشایی به طور تمام قد حمایت کرد.

داوری در این یادداشت از خدمات محمد جعفر بهداد دفاع و رحیم چوخاچی زاده مقدم را مورد شماتت و سرزنش قرار داد؛ یادداشت یار قدیمی بهداد اسباب ناراحتی کیهان نشینان را به شدت فراهم ساخت.

بعد از واکنش داوری به یادداشت تند رحیم چوخاچی زاده مقدم علیه بهداد؛ ناصر بهرامی راد یکی دیگر از نویسندگان سابق کیهان و مدیر کل اسبق اخبار داخلی خبرگزاری ایرنا در حمایت از بهداد وارد عمل شد.

بهرامی راد نیز با تبری جستن از کیهان نشینان امروز در وصف بهداد دست به قلم برد و مدیر عامل سابق خبرگزاری یرنا را مورد لطف و عنایت خود قرار داد.

اما واکنش کیهان نشینان دیروز به کیهان نشینان امروز در دفاع از محمد جعفر بهداد به همین جا ختم نشد و در تازه ترین واکنش به یادداشت تند رحیم چوخاچی زاده مقدم علیه بهداد امیر حسین انبارداران یکی از قدیمی های کیهان با الفاظی تند کیهان نشینان امروز را مورد خطاب خود قرار داد.

انبارداران خطاب به رحیم چوخاچی زاده مقدم می نویسد: بی انصافی کرده ای برادر. اگر حضرتعالی با بهداد همکار بوده ای من در مجاهدات او در هرمزگان سهیم بوده ام و به همین خاطر خدای متعال را شکر میکنم.

وی ادامه می دهد: من یک تار موی گندیده ی بهداد را به آلاف و الوف بعضیها از جمله … ترجیح می دهم، بهداد یک انسان متقی، فهیم، آزاد اندیش و وارسته است و اگر حمل بر بی ادبی نباشد خدمتتان عرض کنم که حضرتعالی از دریچه ی تنگ نگاه خود به او خرده گرفته اید.

انبارداران در خاتمه تاکید می کند: امیدوارم عرایضم را حمل بر گستاخی ام نکنید، اگر در پاسخ این نوشته ی نامربوط شما این حرفها را نمی نوشتم شاید مسوول بودم. باقی بقای بهداد و بهدادها.

به نظر می رسد یادداشت تند رحیم چوخاچی زاده مقدم نقطه انشقاق و تفرقه در بین کیهان نشینان را فراهم ساخته است ؛ به طوریکه بخش اعظمی از یاران سابق حسین شریعتمداری امروز منتقد مواضع و نوع ادبیات این روزنامه شده اند!