خبر آن لاین : برخی پیامهای چاپ شده در ستون کیهان و شما در ۱۲بهمن ۱۳۵۷ به این شرح است:

چه بر سر هیئت‌های رسیدگی آمد
سینما رکس آبادان را آتش زدند دولت اعلام کرد هیئتی برای رسیدگی می‌فرستد. کرمان، مشهد، دزفول، همدان، آمل، قزوین… را به آتش کشیدند و مردم بی‌دفاع را قتل‌عام کردند، دولتی‌ها گفتند هیئت‌هایی می‌فرستند. نتیجه این فرستادن‌ها چه شد؟
میراحمد مرتضوی

دلیل استعفای نمایندگان
استعفای نمایندگان مجلس به خاطر پیام امام خمینی نیست. بلکه این آبستراکسیون‌ها و استعفاها به خاطر دو لایحه‌ای است که قرار است به زودی در مجلس مطرح شود. یعنی لایحه انحلال ساواک و تسریع در مجازات عوامل فساد. نمایندگان منتخب رستاخیز می‌خواهند به این ترتیب راه تصویب این لوایح را ببندند.
یک آقا

مزاحمت اوباش
دیروز عده‌ای موتورسوار در حالی که توسط پاسبانان حمایت می‌شدند به محوطه خیابان بوذرجمهری و بازار تهران آمدند و ضمن دادن شعارهایی به نفع رژیم با چوب و چماق رهگذران و کسانی را که شعار موافق نمی‌دادند مضروب می‌کردند. از آقای دکتر بختیار که برای آزادی و آزادگی یقه چاک می‌دهد بپرسید چرا جلوی این عناصر معلوم‌الحال را نمی‌گیرد و چرا ایشان هم به روش‌های دوران هویدایی متوسل شده‌اند؟
زری پرتوی