به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، متن طرح استیضاح حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که هم اکنون حدود ۲۵ امضا دارد به این شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

در راستای اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به استناد موارد ذیل تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش جناب آقای حاجی بابایی را داریم.

خواهشمند هستند بنا به ماده ۲۲۰ آئین نامه داخلی مجلس اقدام مساعد مبذول فرمائید.

۱ - مغایرت عملکرد با برنامه پیشنهادی به مجلس در زمان رای اعتماد

۲ - عدم بکارگیری معلمان با تخصص مناسب برای تدریس و افت تحصیلی دانش آموزان

۳ - عدم تعامل مدیران کل برای حل مشکلات فرهنگی و آموزشی مناطق

۴ - اجرای نامناسب سیاست های آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف

۵ - تغییر برنامه زمانی آموزشی قبل از تصویب مراجع قانونی

۶ - ایجاد نارضایتی بین معلمان نهضت سواد آموزشی و معلمان خرید خدمات آموزشی و مربیان بهداشت مدارس و معلمان قرآن و معلمان پیش دبستانی و … که موجب تجمع مکرر جلوی مجلس شورای اسلامی گردیده و در کیفیت آموزشی تاثیر منفی گذاشته است

۷ - جذب ۲۰ هزار معلم قرآن و نیروی خدماتی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه، بدون آگهی عمومی و امتحان هماهنگ که موجب شکایت فراوان شده است

۸ - بی انضباطی مالی در تصمیمات و بخشنامه های صادره که موجب کسری بودجه و پرداختی خارج از قانون و نارضایتی جامعه فرهنگیان را به وجود آورده است

۹ - اجرای تغییر بنیادین نظام آموزشی قبل از تصویب زیرنظام های آموزشی

۱۰- تغییر برخی از سازمان های زیر مجموعه آموزش و پرورش بدون اجرای مراحل قانونی