افکارنیوز: به گزارش سرویس فرهنگ و هنر جهان، صفار هرندی در صحبتهای خود دراین برنامه به موضوع مهندسی فرهنگی پرداخت و عنوان کرد:

مهندسی فرهنگی به زبان ساده تر چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، در صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرد که رهبر معظم انقلاب در دیداری در سال ۸۲ با مسئولان از بی توجهی به موضوع مهندسی فرهنگی ابراز گلایه کرده بودند.

صفار هرندی همچنین به موضوع دادن صدور مجوز نمایش برای فیلمهایی که در دوره قبل توقیف شده بودند اشاره کرد و توقیف کردن یک فیلم را به مثابه خوراکی دانست که شبه مسمومیت در آن وجود دارد و توسط موسسات استاندارد مصرف آن ممنوع می شود.

صفار هرندی درادامه این گفتگو افزود: وقتی برای خوشایند برخی می گویند که " آنچه در گذشته ممنوع بوده را من آزاد کردم "، معلوم است که در عرصه فرهنگ هنوز تکلیف مشخص نیست و در این وضعیت مردم دچار بلاتکلیفی می شوند.

وی ادامه داد: مگر می شود ماهمینجوری عرصه فرهنگ را به تمایلات و تمنیات خود رها کنیم. مگر می شود یک روز یک کاری مورد نکوهش قرار گیرد و روز دیگر به آن جایزه بدهند.

صفار هرندی درادامه گفت: من می بینم تکلیف این چیزها هنوز مشخص نشده و در این وضعیت اگر به من پیشنهاد کار فرهنگی شود پذیرش آن برایم سخت است.