به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه در دیدار با مقامات روسیه آخرین تحولات خاورمیانه را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهد داد.

رایزنی در خصوص تحولات سوریه یکی از محورهای این سفر است.

ماه گذشته در جریان سفر میخاییل باگدانوف معاون وزیر خارجه و نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه به تهران تحولات منطقه مورد بحثقرار گرفت.