به گزارشافکارنیوز، نعمت الله توان در گفتگو با مهر، در مورد برنامه های انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین گفت: از حدود دو ماه پیش ستادهای انتخاباتی خود را در خصوص انتخابات شوراها و ریاست جمهوری فعال کرده است.

همکاری انتخاباتی گروهی موازی با جامعه اسلامی مهندسین با مدیریت باهنر


وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس کارگروه جدیدی در جامعه مهندسین شکل گرفته است توضیح داد: در انتخابات مجلس گروهها و مجموعه هایی از صنوف مختلف متشکل از مجمع کارگری، فرهنگیان و ورزشکاران با جام همکاری کردند که پتانسیل و ظرفیت آنان چندین برابر جامعه مهندسین است.

رئیس شاخه جوانان جامعه اسلامی مهندسین افزود: در این دوره از انتخبات نیز این گروهها اصرار زیاد برای ادامه همکاری با جامعه مهندسین داشتند اما طبق اساسنامه " جام " نمی توانستیم در قالب این تشکل سیاسی با آنان همکاری کنیم؛ لذا در دفتر دیگری این گروه گردهم آمدند و بطور منظم هفتگی با جام جلسه دارند که ستاد انتخاباتی جام برای انتخابات شوراها در تهران و کلان شهرها توسط این گروه شکل گرفته است.

رئیس شاخه جوانان جامعه اسلامی مهندسین، با بیان اینکه هدف این گروه حضور یکجانبه در انتخابات نیست، گفت: این گروه که موازی و هماهنگ با جام فعالیت می کند در نهایت در تعامل با دیگر گروههای اصولگرایی در لیست نهائی جای خواهد گرفت.

این گروه بخشی از دیدگاه باهنر در مورد حزب فراگیر است

توان یادآور شد: این گروه جدید بخشی از دیدگاه باهنر در مورد حزب فراگیر را می تواند در برگیرد و در آینده با این گروهها به سمت تشکیل حزب فراگیر برویم.

جلسات هفتگی جام با تعدادی از نمایندگان با محوریت انتخابات

رئیس شاخه جوانان جامعه اسلامی مهندسین، همچنین با اشاره به جلسات هفتگی منظم جامعه اسلامی مهندسین با تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، گفت: از حدود ۶ ماه قبل این جلسات با هدف انتخابات شوراها کلید خورده و جمعی از نمایندگان ادوار نیز در آن حضور دارند.

وی با بیان اینکه تمام این جلسات و گروهها با مدیریت باهنر اداره می شود، تصریح کرد: شکل گیری این جلسات با اصرار خود این گروهها بوده است؛ لذا بعد از انتخابات مجلس جلساتشان با جام ادامه پیدا کرد و به همین دلیل توانستیم خیلی سریع برای انتخابات پیش رو ستادهای انتخاباتی خود را تشکیل دهیم.

احتمال شکل گیری شورای حکمیت با محوریت مهدوی کنی

وی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، گفت: قطعا برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات گذشته یک شورای حکمیت شکل خواهد گرفت که بنابر شواهد موجود و دیدارهای انتخاباتی که گروهها و کاندیداهای احتمالی با آیت الله مهدوی کنی داشته اند شاید در انتخابات این دوره ایشان محور وحدت قرارگیرند.

دعوت صنوف مختلف از باهنر برای حضور در انتخابات

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، با شاره به اصرار محافل صنفی، دانشجویی و سیاسی برای کاندیداتوری باهنر، گفت: خیلی از گروههای سیاسی و صنفی و طیف وسیعی از تشکلهای دانشجویی، به صورت محرمانه و غیرمحرمانه از باهنر برای شرکت در انتخابات دعوت و حمایت کرده اند و طی دو ماه اخیر نیز این دعوت ها زیادتر شده است.

وی با بیان اینکه باهنر هنوز هیچ تصمیمی برای کاندیداتوری ندارد، خاطرنشان کرد: چه باهنر کاندیدا بشود و چه نشود ما پایبند به مدل وحدت خواهیم بود و هر فردی را شورای حکمیت انتخاب کند از آن حمایت می کنیم ؛ چراکه معتقد به تکثر کاندیداها نیستیم.