افکارنیوز:

تا قبل از کشف سنگ روزتا در آگوست ۱۷۹۹، دانش ما درباره مصر باستان، چیزی جز نوشته های مورخان یونان قدیم نبود، نوشته هایی که فقط عظمت و راز آلودگی این سرزمین را نشان می دهد. مصری ها بیشتر از صاحبان هر تمدن دیگری، نوشته، سنگ ولوح از خودشان به جا گذاشته اند اما مشکل اینجاست که کسی نمی تواند نوشته های آنها را بخواند.

اما کشف اتفاقی سنگ " رزوتا "، انقلابی در مصر شناسی پدید آورد. این لوح شامل سه قسمت بود قسمت بالایی به خط هیروگریف که کسی معنایش را نمی دانست، قسمت میانی به خطی جدید وقسمت پایین به خط یونانی. لوح رزوتا به دستور ناپلئون سریعا به فرانسه برده شد. آنجا دانشمندان توانستند متن یونانی باستان را بخوانند واز روی آن، بخش میانی را بفهمند ولی کشف خود خط هیروگلیف ۳۰سالی زمان برد.

ابتدا توماس یانگ - فیزیکدان معروف انگلیسی - موفق شد با کشف معنای چند نشانه هیروگلیف، راه را بازکندوبعد نوبت ژان شامپولیون فرانسوی بود که توانست با استفاده از کارهای یانگ، متن هیروگلیف سنگ را بخواند. کشف گرامرومجموعه لغات هیروگلیف تا ۵۰سال بعد یعنی سال ۱۸۹۰طول کشید. اما بالاخره بشر توانست به داستان مصر باستان پی ببردو بفهمد که اولین تمدن بشری در همین جاشکل گرفته است.

کشف خط هیروگلیف تنها یکی از ماجراهایی است که برای کشف مجدد مصرباستان اتفاق افتاده است. باستان شناسان بارها وبارها با کشفیات جدید مجبور شده اند تمام فرضهای قبلی شان را عوض کنند طوری که می شود گفت کشف رازهای مصرباستان به اندازه خود تاریخ مصرباستان مهیج و رازآلود است.

در نوامبر ۱۹۲۲ گروه عظیمی از باستان شناسان در دره پادشاهان جایی نزدیک شهر تیس جمع شدند تا کشف یک مقبره دست نخورده را شاهد باشند. هوارد کارتروآرچیبالد کانون(همسرآگاتا کریستی) سال ها پیش این نظریه را مطرح کرده بودند، نطریه ای که بعد از باز شدن در مقبره درست از آب در آمد.

باستان شناسان آن روزها چیزهایی پیدا کردند که تا به حال نظیرشان را ندیده بودند، ازجمله نقابی که از روی صورت فرعون توت عنخ آتون ساخته شده بود ودرست روی جسد مومیایی او قرار داشت. نتیجه اولیه این بود: توت عنخ آتون یکی از بزرگترین فرعون های تاریخ است. اما بعد از این کشف بود که باستان شناسان توانستند معنای ۳۵۰ لوحه گلی را که یک زن مصری، ۱۶ سال قبل فقط به بهای نیم دلار به یک باستان شناس آمریکایی فروخته بود بفهمند.

در نتیجه مطالعات بعدی روی این لوح ها معلوم شد که سرکار آمدن توت عنخ آتون، یک جور کودتا علیه فرعون قبلی(آخناتون) بوده که می خواسته انقلاب مذهبی ایجادکند. وخود توت عنخ آتون هم پادشاهی مریض احوال بوده که همیشه بازیچه دست کاهنان بوده است. رامسس دوم هم یک خودشیفته بوده که بیشتر از چیزی که اهمیت داشنه، اسمش در تاریخ مانده است. در واقع نه رامسس دوم ونه توت عنخ آتون –صاحبان معروفترین اسم ها در بین فرعون های مصرباستان - اصلا شخصیت های مهمی نبودند وهرم هم نداشتند.

تا مدت ها مصر شناسان فکر می کردند که رامسس دوم، مهمترین و قدرتمند ترین فرعون تاریخ مصر بوده. آنها به هرکجا که می رفتند، هر متنی را که می خواندند، اسم رامسس دوم را می دیدند. اما یک چیز اشتباه بود. تاریخ ها با هم نمی خواند و اعمالی که می دانستیم برای فرد دیگری است را رامسس هم عینا انجام داده بود. عاقبت معما حل شد: رامسس دوم، نوه رامسس اول وسومین فرعون نوزدهمین سلسله سلطنی مصرباستان، متقلبی بیش نبوده است.

او هر جا که توانسته بود و پای هر مجسمه و هر لوحه ای، اسم فرعون های قبلی را پاک کرده بود اسم خودش را جای آنها نوشته بود. یک خودشیفته تمام عیار. چیزهایی که حالا در باره رامسس دوم می دانیم وهنوز کسی صحبت انتساب آنها را زیرسئوال نبرده، اینهاست: در ۱۸سالگی به پادشاهی رسید. نظام طبقاjتی را دوباره احیا کرد وسیستم تک خدایی را که آخناتون رواج داده بود ملغی اعلام کرد. قدبلند زیبا رو و ورزشکاربود و ۶۸سال سلطنت کرد. در این دوران طولانی بارها به کشور های دیگر دست اندازی کرد.

یک بار در سال پنجم سلطنتش در جنگ با اقوام هیاطله، سپاهیانش فرارکردند و او و شیر دست آموزش تنها ماندند ولی به طور عجیبی نجات یافت، از همین زمان احساس کرد یکی از خدایان است. دستورداد تصاویرش را بر دیوار تمام معابد نقش کنند. حتی به این مقدار هم راضی نشد ودر ابوسمبل در مصر علیا معبد جدیدی بنا کرد که در ورودی اش چهار مجسمه ۲۲متری از خودش ساخت.

لقب موردعلاقه اش "رامسس دوم، رام کننده آسیا" بود.که این لقب بعدها کار دست مصریان داد و۳۳ سال بعد از مرگ او، اقوامی که به دست رامسس دوم تحقیر شده بودند به مصر حمله کردند ودوره شکوه مصرباستان از بین رفت.طبق عقیده ای کهن، فرعون معاصر حضرت موسی (ع) همین رامسس دوم است .تحقیقات جدید بر روی مومیایی برجامانده از او نشان می دهد که فردی که ادعای خدایی داشت، از یک عفونت دندان ساده مرده است.