رییس جمهور در حکمی مصطفی محمدنجار را به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، احمدی‌نژاد همچنین در نامه‌ای از زحمات و تلاش‌های سردار احمدی‌مقدم در دوران تصدی مسئولیت مشاور رییس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد. / ص