به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، حجتالاسلام حمید رسایی مدیر مسئول نشریه ۹ دی از دیدار اخیر اعضای مجموعه خود با آیتالله مصباحیزدی خبر داد و اظهار داشت: در این دیدار در مورد مسائل مهمی که در فضای کشور موجود است بحث و گفتوگو شد.

این نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: آیت‌الله مصباح در مورد خود واقعه ۹ دی، وضعیت فعلی که جریان فتنه در کشور دارد و برخورد با آن، جبهه پایداری و انتخابات ۹۲ و جریان انحرافی نقطه نظراتی را مطرح کردند.

مدیر مسئول نشریه ۹ دی در پایان گفت که مشروح این دیدار به زودی در چاپ آتی این نشریه در سه صفحه منتشر میشود.