به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی طرح تهیه شده توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تحت عنوان " نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جز ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور " را در دستور کار داشتند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز گذشته گزارشی در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس به نمایندگان ارائه کرد و به دنبال آن گزارش که در خصوص کم کاری های دولت در تخصیص اعتبارات حوزه بهداشت و درمان بود، طرحی با ۳ بند تهیه شد.

این طرح در جلسه امروز مجلس در دستور کار قرار گرفت و موافقان و مخالفان نظر خود را نسبت به آن بیان کردند اما در نهایت با وارد دانستن اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت افزایش بار مالی بر دولت از سوی رئیس جلسه و نمایندگان مجلس طرح مذکور از دستور کار امروز جلسه خارج شد و به کمیسیون های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه دو هفته فرصت داده شد تا طرح مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش آن را به صحن مجلس ارائه کنند.

در بررسی این طرح نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با کلیات آن اظهار داشت: ما انتظار داشتیم کمیسیون بهداشت تا امروز چندین بار گزارش ارائه دهد الان کمیسیون بهداشت دیر عمل کرده است. کمیسیون بهداشت باید نظارت کافی به دانشگاههای علوم پزشکی داشته باشد.

وی ادامه داد: چرا با وجود تولید دارو در داخل با کمبود دارو مواجه هستیم. انتظار ما این است کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد نظام پزشکی به مجلس گزارش می داد. کمیسیون بهداشت جدا از پیگیری برای تخصیص این پول باید در توزیع آن نظارت کند. ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی داریم همه چیز که تهران نیست که همه اعتبارات در ۷ علوم پزشکی تهران هزینه شود.

نماینده ارومیه گفت: ما کمبود پول نداریم، بحثمدیریت است. ما انتظار داریم کمیسیون بهداشت درباره دکترهای دو تابعیته گزارش دهد. مشکل امروز ما پزشکان ایرانی هستند که ۹ ماه در خارج از کشور با خانواده شان زندگی می کنند و سه ماه در ایران فعالیت می کنند.

به گزارش مهر قاضی پور از جمله افرادی است که پای طرح کمیسیون بهداشت را امضا کرده اما در اقدامی تامل برانگیز در مخالفت با این طرح صحبت کرد.

سید هادی حسینی نماینده قائم شهر در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: طبق برنامه پنجم یکی از مسائل مهم ارتقای سلامت و موضوع پزشک خانواده است.

وی ادامه داد: امروز مسئله بهداشت مبتلا به جامعه ماست. ارز مرجع برای حوزه بهداشت اختصاص داده نشده است. به مردمی که در حوزه های بیکاری و گرانی مشکل دارند حداقل باید در حوزه سلامت رسیدگی شود.

همچنین رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: سئوال این است که چرا تاکنون کمیسیون بهداشت هیچ گزارشی بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی از وضعیت بهداشت و سلامت تهیه نکرده است.

وی گفت: آیا سئوال شده است از ۶ هزار میلیارد تومان سهم بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه ها چند درصد تاکنون محقق شده است و چند درصد به جیب دکترهای دوتابعیتی رفته و خواهد رفت؟ چند نفر از وزارت بهداشت و درمان در بیمارستان های خصوصی سهم دارند؟ آیا سزاوار است داروخانه های دولتی به افرادی که از قبل تعیین شده اند تحویل داده شود.

وی گفت: آیا کمیسیون بهداشت بر بیمارستان های سپاه، ارتش، نفت و.. نظارت دارد. آیا مشکل اصلی ما پول است یا مدیریت منابع مالی و درمانی؟ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش سلامت به بخش مسکن رفته است پس بنابراین مدیریت نمی شود و مشکل اصلی پول نیست بلکه مدیریت منابع مالی و درمانی است. انتظارمی رود بیشتر به مدیریت وزارت بهداشت توجه شود

محمد بیاتیان نماینده بیجار در موافقت با کلیات این طرح گفت: نگاه مردم و طبقات پایین جامعه به مجلس دوخته شده است.

وی ادامه داد: دولت و وزارت بهداشت بارها برای اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه سلامت و بهداشت و درمان تبلیغات کرده اند اما تاکنون هیچ قدم مثبتی برداشته نشده است. انتظار مردم این است با وجود تورم و گرانی کاری شود که هزینه های درمانی کاهش یابند. اگر این بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار نگیرد در محور توسعه پایدار خیلی از شاخص ها را از دست می دهیم.

بیاتیان گفت: این طرح به عدالت کمک می کند نباید نگاه ما به سلامت مبتنی بر نگاه اقتصادی باشد.

رضا عبداللهی نماینده ماهنشان در مخالفت با کلیات این طرح طی سخنانی گفت: هیچکس با بهبود وضعیت بهداشت و درمان و سلامت مخالف نیست. اگر مخالفتی با پیشنهاد کمیسیون بهداشت می کنیم به این علت است که در شرایطی قرار داریم که امکان تامین این منابع وجود ندارد.

وی ادامه داد: با شرایطی که هم اکنون داریم درآمدهای مصوب بودجه محقق نشده است که دلایل آن را بهتر از من می دانید درآمد امسال در بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومان مصوب شد که نهایتا می توانیم انتظار تحقق ۹۴ هزار میلیارد تومان را داشته باشیم یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم ابتدا باید منابعی وجود داشته باشد که سراغ مصارف برویم یا درآمدی باشد که هزینه شود این چه قانونی است که تصویب می کنیم پولی وجود ندارد و هزینه می تراشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: مصوبه گذراندیم گفتیم قیمت حامل های انرژی را نباید دولت افزایش دهد. هم اکنون هم با این طرح می گوییم از آنچه که موجود ندارد برای سلامت بدهد. در حالیکه اول باید درآمد محقق شود.

عبداللهی گفت: از ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد یارانه ها که به تصویب مجلس رسید ۱۰ هزار میلیارد تومان از یارانه نان و برق بود از ۵۶ هزار میلیارد تومان باقی مانده هم، ۳۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است و ۲۶ هزار میلیارد تومان آن وجود خارجی ندارد. پولی هم که به مردم داده می شود نمی توانیم تامین کنیم و به زحمت تامین می شود. حال در این گیر و دار تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه سلامت ممکن نیست مگر ما توانسته ایم بیمه بیکاران را که در احکام هدفمندی یارانه ها آمده است بدهیم یا توانسته ایم یارانه صنعت را بدهیم.

عبداللهی خاطر نشان کرد: اگر آمار داده می شود که ۹۷ درصد داروی کشور تولید داخل است چرا در این طرح انتظار است که واردات در حد ۳-۲ میلیارد دلار باشد؟ چرا آمار غلط می دهیم با مردم صادقانه حرف بزنیم.

وی گفت: سلامت موضوع مهمی است و کسی آن را رد نمی کند اما متناسب با بهداشت و درمان باید حرف بزنیم ما ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه های عمرانی سال ۹۱ پیش بینی کردیم که حداکثر ۸ هزار میلیارد تومان آن محقق می شود.

مسعود پزشکیان عضو کمسیون بهداشت مجلس و نماینده تبریز در موافقت با کلیات این طرح گفت ما نمایندگان بیمه تکمیلی داریم و خودمان مشکلمان را حل کرده ایم. همه بدبختی و مشکل مردم از مجلس و دولت است. اگر ما راست می گوییم همان سفره ای که برای مردم پهن کرده ایم برای خودمان هم پهن کنیم.

وی گفت: دولت که می گوید پول نداریم چرا برای خود و مجلس سفره دیگری پهن کرده و به مردم که می رسد می گوید پول نداریم یا وضعیت دولت خراب است. اشکال ندارد اگر وضعیت دولت خراب است ما هم بر همان سفره خراب بنشینیم.

نماینده تبریز گفت: قانون تاکید کرده ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت اختصاص یابد. همان ۱۰ درصد اختصاص یابد هر چه که دولت درآمد داشته ۱۰ درصدش پرداخت شود. اگر پول نداریم برای خودمان هم نداشته باشیم برای مردم هم نداشته باشیم. اما آنها که پول و قدرت دارند مشکلاتشان حل است به مردم که می رسد دولت وضعش خراب است.

وزیر سابق بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: ما می خواهیم قانون اجرا شود و قانون گفته ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها به بیماران صعب العلاج سرطانی و دارو اختصاص یابد ۶ ماه است که پول بیمارستان ها را بیمه ها نتوانسته اند بدهند.

وی ادامه داد: پزشکانی که با پول دولت کار می کنند ۶ ماه است که پول ندارند اما پزشکانی که شما از آنها گلایه می کنید همان ها هستند که بیرون از مردم پول می گیرند و ما باعثشده ایم که درستکاران هم متخلف شوند چون می گویید پول نداریم بنابراین آنها از مردم پول می گیرند و بیمه مجلس هم با همان پزشکان متخلف قرارداد دارد.

پزشکیان گفت: بنده یک حرف بیشتر ندارم اگر پول نیست برای دولت و مجلس نیست اگر پول هست برای مردم هم باید باشد یک سفره پهن کنید دو سفره پهن نکنید اگر معتقدیم که راه ما راه حضرت علی(ع) و راه ولایت است با مردم صادق باشیم.

مهندس الفت نماینده دولت در بررسی این طرح نظر مخالفش را اعلام کرد و گفت: طبق مصوبه مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه ها متوقف شده و اصلاح قیمتی هم اتفاق نیفتاده است و چون درآمدی نبوده و سایر بندهای هدفمندی یارانه ها هم اجرایی نمی شود لذا منابع جدیدی نیست که هزینه جدیدی اتفاق افتد.

به گزارش مهر، در بررسی این طرح چند تن از نمایندگان تذکر و اخطار قانون اساسی دادند مبنی بر اینکه طرح مذکور با اصولی از قانون اساسی مغایرت دارد و منجر به افزایش بار مالی دولت می شود. اما علی لاریجانی رئیس مجلس این تذکرات و اخطارها را وارد ندانست.

پس از ریاست لاریجانی، باهنر نایب رئیس دوم ریاست جلسه علنی را عهده دار شد و در زمان ریاست وی مصباحی مقدم نماینده تهران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اصل ۷۵ قانون اساسی استناد کرد و گفت: در صورت کسب درآمد از هدفمندی یارانه ها به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰ درصد باید به حوزه بهداشت و درمان داده شود با توجه به شرایطی که پدید آمد مجلس مصوب کرد که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری متوقف شود در تعجبم که خود ما که گفتیم متوقف کنیم حال این درآمد کجاست که ۶ هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان بدهیم.

وی در ادامه بر اساس ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر وظایف کمیسیون های تخصصی تذکری داد و گفت: مباحثبودجه ای مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است اگر دوستان کمیسیون بهداشت پیشنهادی آورده اند دستشان درد نکند اما باید هیات رئیسه این طرح را به کمیسیون بودجه ارائه می کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به باهنر گفت: اگر این تذکر و اخطار را وارد می دانید استدعا می کنم سریعتر آن را از دستور کار خارج کنید.

وی گفت رسیدگی بودجه ای به این طرح باید انجام گیرد به طوری که هم به بهداشت و درمان هم رسیدگی کنیم اما این طور نباشد که انتظارات جدید ایجاد کنیم که توان پاسخگویی آن را نداشته باشیم

مصباحی مقدم گفت: شایعه شده که دولت می خواهد یارانه جدیدی به مردم بدهد ما مصوب کرده بودیم که نمی تواند چنین کاری بکند بنابراین تذکر شدیدی به دولت بدهید اگر پول دارد چرا طرح های عمرانی خوابیده است. اگر پول دارد چرا بدهی جانبازان و بازنشستگان و پیمانکاران را نمی دهد. اگر دولت پول دارد چرا این پول را نگه داشته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر از مابه التفاوت نرخ ارز درآمدی به دست آورده اند باید آن را به خزانه واریز کنند در حالیکه شنیده ام این پول به خزانه واریز نشده در حالیکه دولت حق واریز نکردن این پول به خزانه را ندارد.

به گزارش مهر، باهنر اخطار قانون اساسی مصباحی مقدم را به رای گذاشت و نمایندگان با ۱۲۶ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر آن اخطار را وارد دانستند بنابراین با اعلام باهنر این طرح برای رسیدگی بیشتر به دو کمسیون برنامه و بودجه و بهداشت و درمان ارجاع شد تا ظرف دو هفته گزارشی از عملکرد گزارش آن به مجلس ارئه شود.