به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، محمدرضا تابش در یک اخطار نسبت به نطق دیروز حمید رسایی در جلسه علنی مجلس در خصوص آزادی مهدی هاشمی با وثیقه ۱۰ میلیاردی و اتهاماتی که نسبت به خانواده هاشمی از سوی وی مطرح شد، گفت: طبق اصل ۶۷ قانون اساسی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوگند خورده‌اند که مدافع حقوق دیگران باشند و با استناد به ماده ۷۸ آیین نامه داخلی اگر نماینده ای نسبت ناروایی به کسی داده آن فرد می تواند به صورت مکتوب پاسخ خود را به مجلس ارائه کند.

نماینده اردکان اظهار داشت: هاشمی رفسنجانی فردی تاثیرگذار در انقلاب بوده و از دوستان رهبر معظم انقلاب اسلامی است و مواردی که دیروز به ایشان نسبت داده شد باید از سوی ایشان پاسخ داده شود.

تابش گفت: من مسئولیتی در دولت ایشان نداشته ام اما تمام کسانی که به عنوان استاندار، فرماندار یا وزیر در دولت آقای هاشمی بودند و امروز همکار ما هستند خواستار فرصتی برای پاسخگویی هاشمی برای این اتهامات مطرح شده هستند و این حق آقای هاشمی است.

بعد از اخطار قانون اساسی تابش، محمد رضا باهنر به عنوان رئیس جلسه، گفت: اخطار شما وارد نیست. چون این موضوع دیروز اتفاق افتاده اما اگر از تریبون مجلس حرفی در مورد آقای هاشمی و یا هر کس دیگری زده شده آن فرد حق دارد نامه ای به مجلس بنویسد و پاسخ خود را بدهد.

باهنر خطاب به تابش گفت: اکنون که نامه ای به مجلس نیامده و اخطاری داده نشده ما دیگر مکلف نیستیم که پیگیر این موضوع باشیم.