به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، محمدرضا عارف عضو شورای انقلاب فرهنگی به مناسبت ۲۷ آذرماه روز وحدت حوزه و دانشگاه در دیدار با جمعی از دانشجویان با بیان اینکه طرح راهگشای وحدت بین حوزه و دانشگاه آنطور که باید عملی نشده است، اظهار داشت: همانگونه که امام(ره) فرمودند منظور از این وحدت یک رابطه دو سویه و هم عرض بین این دو نهاد مسئول در حوزه پرورش نسل جوان کشور است یعنی هر کدام از مزایای دیگری استفاده کرده و معایب خود را اصلاح کند تا این دو بال انقلاب با قدرت حرکت کنند.

معاون اول دولت اصلاحات در ادامه خاطر نشان کرد: البته در اوایل انقلاب حرکتی در این راستا انجام شد اما مسائل جاری کشور و امور اجرایی مانع حضور فعال بزرگان حوزه در دانشگاه شده و طرح مذکور از یک نگاه کیفی به نگاه کمی تنزل کرد.

رئیس اسبق دانشگاه تهران با بیان اینکه امروز هم باتوجه به ضرورت این وحدت و مطرح شدن مجدد آن در فضای عمومی لازم است توجه ویژه‌ای به آن شود تأکید کرد: حذف بعضی رشته‌ها و کاهش ظرفیت آنها بنا به تجربه رویکردهای مفید و فایده‌ای نیستند نباید سطح کار به اضافه کردن برچسب اسلامی به برخی دروس دانشگاهی و یا تغییرات جزئی محتوای آنها محدود شود سبک و ساختار مباحساتی و غیرمدرک‌گرای حوزه است که باید با نظم آکادمیک دانشگاه ترکیب شود.

رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم در همین راستا پیشنهاد کرد: کارگروهی به همین منظور در این فرهنگستان تشکیل شود تا با همکاری حوزویان و اساتید برجسته نسبت به عملیاتی کردن حوزه و دانشگاه هماندیشی کند.