به گزارش افكارنيوز به نقل از آتي نيوز، اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر جنجالي رئيس جمهور كه طي ماههاي گذشته ارتباطات گستردهاي با هنرمندان و به ويژه سينماگران آغاز كرده است اخيرا با واسطه، چندين بار با محمد اصفهاني خواننده معروف كشورمان تماس گرفته تا از او دلجويي كرده و او را در طيف هنرمندان نزديك به خود قرار دهد ولي تا كنون جواب مثبتي از اصفهاني نگرفته است.

در عین حال مشایی چندی است همچنان به دنبال حل مشکلات هدیه تهرانی است و به تازگی اکبر عبدی و چند تن دیگر از اهالی سینما را به لیست خود افزوده است.