به گزارش افکارنیوز به نقل از پارس، رییس جمهور ۲هفته پیش درخواست حضور در صحن مجلس و گفتوگو با نمایندگان پیرامون مسایل روز کشور را ارایه کرد که با موافقت مجلس رو به رو شد و مقرر شد در تاریخ ۲۷ دی ماه رییس جمهور به مجلس برود.

سوالی که در حال حاضر ذهن ها را به خود مشغول کرده مساله علنی بودن یا نبودن این جلسه است؛ زیرا طی درخواست رییس جمهور در این باره سخنی به میان نیامده است از سوی دیگر هیات رییسه مجلس نیز در این خصوص موضع گیری خاصی نداشته است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که جلسه علنی برگزار میشود.

محمد دهقانی؛ عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار پارس مبنی بر علنی بودن مجلس در این روز اظهار داشت:

هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است؛ اما اگر قرار باشد این جلسه به صورت صمیمی برگزار شود تا به نتایج بهتری دست پیدا کنیم، طبیعتا باید جلسه غیرعلنی برگزار شود.

وی ادامه داد:

در جلسات غیرعلنی به دلیل آنکه همه بی پرده سخن میگویند بهتر میتوان نتیجه گیری کرد و از طرفی ممکن است در این جلسات سخنانی مطرح شود که دشمن بتواند از آن سوء استفاده کند.

دهقانی افزود:

اما اگر چنین مساله ای نباشد و مطالب به صورت عام باشد منعی برای برگزاری جلسه علنی وجود ندارد؛ با این حال اختیار این مساله با هیات رییسه است و باید در هفته پیش رو در این خصوص تصمیم گیری کند.

اما نظر نمایندگان دیگر با نظر دهقانی متفاوت است به عنوان مثال علیرضا محجوب معتقد است که جلسه باید علنی باشد زیرا رییس جمهور درخواست غیرعلنی بودن جلسه را مطرح نکرده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارس با اشاره به اینکه رییس جمهور براساس حقوق قانونی خود درخواست سخنرانی در مجلس را داشته گفت:

از آنجای که در این درخواست بحثغیرعلنی بودن مجلس مطرح نشده، هیات رییسه مجلس باید جلسه را بر اساس همین درخواست برگزار کنند در نتیجه جلسه علنی خواهد بود.

ازسوی دیگر علی لاریجانی نیز در سخنان روز گذشته خود با اشاره به اینکه رییس جمهور در خواست جلسه علنی کرده است گفت: منعی برای برگزاری جلسه علنی دیده نمیشود و ما نیز از گفت وگوی رییس جمهور با نمایندگان مجلس استقبال میکنیم.

سوال اینجاست که آیا مجلس میتواند راسا اقدام کرده و جلسه رییس جمهور را غیرعلنی اعلام کند؟باید منتظر ماند و دید آیا مجلس حاضر می شود تریبون خود را به صورت علنی در اختیار رییس جمهور قرار دهد در حالی که رییس جمهور اعلام کرده است که به دلیل مشغله زیاد تنها بین ساعت ۱۰ تا ۱۱ در مجلس حاضر شده و متکلم وحده خواهد بود.