به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، در ماده ۱۴ این طرح مقرر کردند کلیه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می شوند باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از سایر مشاغل استعفا دهند، هر گونه پرداخت به این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است.

جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی هستند.

به گزارش مهر، این طرح یک فوریتی دارای ۱۸ ماده است که بررسی آن هم اکنون در مجلس به دلیل نطق میان دستور نمایندگان متوقف شده است.

نمایندگان مجلس از هفته گذشته تا کنون بررسی جزئیات این طرح را در دستور کار دارند.