برنامه " دیروز، امروز، فردا " شب گذشته با اجرای وحید یامین پور و با موضوع موانع وحدت اصولگرایان و حواشی مربوط به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی برگزار شد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از جهان، در این مناظره که حجت الاسلام رسایی به نمایندگی از طیف متدین جامعه شرکت کرده بود، جوانفکر به نمایندگی از اسفندیار رحیم مشایی به ابهامات و نگرانیهای پیرامون وی پاسخ می داد.

حمید رسایی نماینده مردم تهران که از حامیان اصلی دکتر احمدی نژاد است با تحلیلهای منطقی و به دور از تعصب با اشاره به اعتراض علما، دلسوزان نظام و توده های مردم به ویژه متدینین جامعه نسبت به سخنان مشایی، این اظهار نظرها را باعثایجاد هزینه برای دولت دانست و با برشمردن برخی اظهارات جنجالی مشایی که مورد استقبال ضد انقلاب و رسانه های بیگانه قرار گرفته است، این مواضع را مصداق در مظان اتهام قرار گرفتن دولت ارزیابی نمود.

در مقابل دفاع یک طرفه جوانفکر از مشایی و تکیه مکرر به محبوبیت ۲۵ میلیونی و همچنین سیاسی دانستن تمام انتقادات به مشایی، از مواردی بود که کج سلیقگی و نتیجه معکوس در دفاع از دولت را تداعی می کرد.

نکته جالب توجه در سخنان جوانفکر که مهیج ترین قسمت سخنان وی بود، هنگامی اتفاق افتاد که وی سعی نمود ضمن دفاع از مواضع اخیر مشایی، موضوع نگاه به حجاب و عفاف را که از دیگر موارد اتهامی دولت است توجیه نماید.

وی در اظهار نظری جالب دلیل بد حجابی برخی دختران را انتقاد و تخریب افرادی چون اسفندیار رحیم مشایی توسط منتقدان دانست و افزود: وقتی هماهنگی در بین مسئولین وجود ندارد و عده ای به تخریب مواضع دولتمردان مشغولند، پدیده هایی مانند بد حجابی بوجود می آید!

تصریح جوانفکر بر اصولگرا نبودن احمدی نژاد و تاکید نابه جا بر کفایت لزوم اطاعت از ولایت فقیه که القاء بی نیازی نسبت به توجه به نصایح علما و مراجع را در پی داشت از نکات جالب توجهی بود که واکاوی آن می تواند ابعاد مختلف این جریان را روشن تر سازد.

الگو برداری در حرکات دست و صورت و استفاده از تکیه کلام های رئیس جمهور توسط جوانفکر و همچنین استفاده مجری برنامه از واژه فتنه جدید در مورد جریان انحرافی منتسب به اصولگرایان که این روزها نقل محافل سیاسی است از دیگر نکات جالب این برنامه بود.

لازم به ذکر است رحیم مشایی که به این برنامه دعوت شده بود برای چندمین بار حاضر به مناظره تلویزیونی نشد و مانند گذشته ترجیح داد در تریبونهای یک طرفه اظهارات ابهام آمیز خود را ادامه دهد.