به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، جعفر قادری درخصوص امضای نمایندگان شهرستان های مختلف پای طرحی دوفوریتی برای جلوگیری از جدایی ری از تهران،با توجه به اینکه این مسئله بیشتر به نمایندگان تهران مربوط می شود،گفت:ما معتقدیم برخوردهای دولت درست نیست و مجلس عزم جدی برای جلوگیری از آن دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که همه هوش و حواس ها باید به مسائل اقتصادی باشد، ورود دولت به بحثهایی که حاشیه درست می کند مورد قبول نیست.
قادری گفت: درست است که این بحثبه حوزه انتخابیه تهران مربوط است اما این موضوع که دولت به آن چسبیده چه مشکلی را برطرف می کند که دولت همه مسائل را رها کرده و این موضوع را پیگیری می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مشکل امروز ما توسعه تشکیلاتی نیست مشکل ما تولید ثروت است، بحثگره گشایی از فعالیت هایی اقتصادی است نه اینکه تقسیمات را به شکل جزیی تر درآوریم و به این شکل ماهی مد نظر خود را بگیریم.
وی گفت: معتقدم این بحثها انحرافی است که ما را از مسائل اصلی کشور که مسائل اقتصادی است دور کند.
قادری درباره مصوبات اخیر دولت برای استخدام نیرو خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اگر استخدام ها در چارچوب قانون باشد اشکالی ندارد. قانون برنامه تکلیف را روشن کرده و به ازای هر سه نفر که خارج می شوند یک نفر را می توان استخدام کرد اما در همین موضوع بحثداریم که در شرایطی که دولت نمی تواند اضافه کاری و کارانه ها را پرداخت کند و حق التدریس معلمان را نمی دهد، چطور می خواهد نیرو استخدام کند؟
نماینده شیراز گفت: استخدام نیروی جدید چه توجیهی در این شرایط دارد؟ حتی اگر مجوز قانونی هم باشد، که نیست، شرایط ما عادی نیست. از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت بیشتر از ۷۰ هزار میلیارد نمی تواند پرداخت کند و این یعنی هزینه های جاری ۳۰ درصد کاهش داده شده درحالی که سالهای گذشته ۲ تا ۵ درصد بود.
قادری ادامه داد: ما معتقدیم حتی اگر اجازه قانونی برای استخدام باشد،الان وقت توسعه تشکیلات نیست و دولت باید تا آنجا که می تواند بدنه را کوچکتر کند نه اینکه آن را توسعه بدهد.