به گزارش افکارنیوز به نقل از ایلنا، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مجلس بخواهد نمایندهای را مستعفی اعلام کند باید اعلام مستعفی نماینده براساس مصوبه و آیین نامه مجلس باشد.


محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با حذف ماده ۱۳ طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اجتماعی با این طرح خود آمده است که محکم کاری کند اما معلوم نیست که آن طرف اجرای قانون چه اتفاقی خواهد افتاد.


وی در ادامه افزود: در قوانین دیگر طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، یک حقی را به دیگر افراد داده است که انتخاب کند که می‌خواهد عضو هیات مدیره باشد یا درکار دیگری مشغول شود و فردی که شغل دوم انتخاب کرده است می‌تواند برای خود تصمیم بگیرد.


عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی در ادامه بیان کرد: اما در ماده ۱۳ طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل نماینده را عملا مستعفی می‌کند در حالی که نماینده از سوی ملت انتخاب شده‌اند. در مواد دیگر امکان تصمیم گیری برای متصدیان بیش از یک شغل داشته‌ایم اما برای نمایندگی آیین نامه ترتیبی اتخاذ کرده و ما نمی‌توانیم بدون اذن آیین نامه نماینده‌ای را از سمتش عزل کنیم.


عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ماده ۱۳ طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل دو حالت در اختیار نمایندگان قرار داده است یکی اختیاری و دیگری بدون اختیار و اگر حتی ما تریبون اختیار تصمیم گیری بدون استعفا را به نماینده‌ای بدهیم باز باید براساس آیین نامه و مصوبه مجلس عمل کنیم.


لازم به ذکر است دولت موافق حذف ماده ۱۳ طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل موافق بوده است ولی کمیسیون مخالف حذف این ماده است.

براساس ماده ۱۳ این طرح، در صورتی که نماینده مجلس بیش از یک شغل اختیار کند، از سمت نمایندگی مستعفی شناخته میشود.