به گزارش افکارنیوز به نقل از ایلنا، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسه مجلس با رئیسجمهور به صورت ۴ ساعته و علنی خواهد بود و به صورت مستقیم از رادیو پخش میشود.

عبدالرضا مصری سخنگوی مجلس در خصوص حضور رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس گفت: قرار است رئیس‌جمهور روز چهارشنبه که این جلسه به صورت علنی برگزار خواهد شد که مستقیما هم از رادیو پخش می‌شود مگر اینکه درخواستی در این رابطه به مجلس داده شود.

وی افزود: قرار است در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس هم صحبت کنند و مسائلشان را با رئیس‌جمهور در میان بگذارند. البته ما شایعاتی شنیده‌ایم که قرار است رئیس‌جمهور یک ساعت گزارش دهد و برود اما این موضوع تاکنون به صورت رسمی به ما اعلام نشده است.

سخنگوی هیئت رئیسه گفت: تاکنون درخواست مکتوبی از سوی نمایندگان برای صحبت در جلسه با رئیس‌جمهور نداشته‌ایم اما در کل نمایندگان خواستار صحبت در این جلسه هستند.

وی اضافه کرد: نمایندگان قصد دارند در جلسه مطالبات مردم مثل بیکاری و تورم را مطرح کنند و در مورد آن راهکارهای خود را ارائه دهند.

مصری گفت: اگر درخواست رئیسجمهور این است که فقط خودش صحبت کند انتظار تعامل وجود ندارد؛ مجلس و دولت باید در فضای صمیمی با هم صحبت کنند و اگر فقط رئیسجمهور صحبت کند برای مردم عائدی ندارد و این جلسه مفید نخواهد بود.