به گزارش افکارنیوز به نقل از خانه ملت، محمدحسن آصفری با بیان اینکه امروز صبح یکشنبه ۲۴ دی ماه اعضای هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی برنامههای این هفته این کمیسیون جلسه داشتهاند، گفت: در برنامه این هفته، بازدید از زندان اوین در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برنامه بازدید از زندان اوین، برای صبح فردا دوشنبه ۲۵ دی ماه با حضور همه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه این هفته، همه کمیتههای تخصصی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه خواهند داشت، افزود: قرار است جلسه کمیته سیاست خارجی کمیسیون نیز سهشنبه ۲۶ دی ماه با حضور علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان به منظور بررسی مشکلات و چالشهای پیش روی ایران در حوزه سیاست خارجی جلسه تشکیل دهد.