به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، حجتالاسلام جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که در مورد هشدار مقام معظم رهبری مبنی بر مقاصد سوء دشمن از بیان کلمه انتخابات آزاد اظهار داشت: هفته پیش شنیدم که پسر شاه ملعون نیز در مورد انتخابات آزاد سخن گفته است که البته این کلید واژه توسط برخی از مسئولان نیز بر زبان آورده شده است.

وی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در این ۳۴ انتخابات کدام یک از انتخابات آزاد نبوده چرا برخی درصدد خیانت به کشور هستند؛ «انتخابات آزاد رمز شب است» یعنی فتنه دیگری مانند فتنه ۸۸ در راه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: همین افرادی که امروز از نبودن انتخابات آزاد دم میزنند سال ۸۸ صیانت از آرا را مطرح کردند و با این کارها میخواهند در دل مردم ایجاد نگرانی کنند. البته شاید اینها نیز قصد بدی نداشته باشند. اما اینگونه برخورد کردن با نظام کار درستی نیست.