به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، پنجمین تمرین تاکتیکی جنگ نوین منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با حضور متخصصان، کارشناسان و کارکنان منطقه برگزار شد.

این دوره با هدف کسب آمادگی و افزایش توان رزم و آشنایی با دستاوردهای جدید در جنگ نوین، افزایش سرعت عمل، عمل به موقع در برابر حوادثطبیعی و غیرطبیعی و آشنایی با کارکرد سلاح‌های جدید با حضور دریادار ترابی - فرمانده منطقه یکم دریایی سپاه - برگزار شد.

در این تمرینات با توجه به نیازسنجی‌های قبلی نقاط ضعف و قوت گروه‌ها شناسایی و با توجه به توانمندی‌های افراد بررسی و رفع شد و با توجه به حضور کلیه نیروهای یگانهای منطقه در رسته‌های مختلف از چند گردان جنگ نوین، تجهیزات جدید مورد آزمایش و بهره‌برداری قرار گرفت.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در حاشیه این تمرینات ضمن تأکید بر حفظ آمادگی و ارتقای توان دفاعی و عملیاتی، گفت: امروز توان ما غیرقابل مقایسه با توان دیروز ماست. امروز جوانان ما با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و علم بروز توانسته‌اند توانایی خود را به جهانیان اعلام کنند و در مقابل هرگونه تهدید آماده باشند.

ترابی در ادامه اظهار کرد: ما در منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توانی مضاعف بر آنچه نیاز هست داریم و با توجه به ورود نیروها و تجهیزات جدید این توان و آمادگی در حال افزایش است.