یكی از ۴نفر از افرادی كه باقرار گرفتن در نقاط مختلف مسجد زیان العابدین قرار گرفته بودند وقصد برهم زدن سخنرانی دكتر لاریجانی را داشتند فرزند م.ق.ا یكی از چهره های سیاسی حامی احمدی نژاد می باشد.

به گزارش آینده گفته می شود این ۴نفر از سوی محفلی که چند سال قبل مراسم گرامیداشت ۱۵ خرداد با سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی را برهم زدند وابستگی دارند.

گفتنی است حجت الاسلام روانبخش در ۱۴ بهمن درگفتگو با یک سایت حامی احمدی نژاد گفته بود. بزودی درقم پاسخ درخوری به لاریجانی داده خواهد شد.
از سوی دیگرتنی چند از سخنرانهای نشستهای بصیرت نیز برای بصیرت افزایی عمده محور سخنان خود را معطوف به انتقاد از هاشمی ولاریجانی کرده بودند
بدنبال بیرون رفتن معترضین که با واکنش تحقیر کننده مردم روبرو شده بودند، دکتر لاریجانی درمیان شعارهایی که به حمایت از وی داده می شدبه سخنرانی خودادامه داد.

به نوشته ۱۹ دی از دیگر حاشیه های این جلسه استقبال گرم قمی ها و مشایعت لاریجانی توسط مردم تا هنگام سوار شدن به خودرو بود. تعدادی از مردم نیز در این میان از لاریجانی به سبب پیگیری احداث فرودگاه قم ، احداث جاده كمربندی قم ، احداث مونوریل و توجه به توسعه و عمرامن ومسائل زیر بنایی قم تقدیر و تشكر كردند.