به گزارش افکارنیوز، لطفالله فروزنده در گفتگو با واحد مرکزی خبر افزود: طبق اصل ۷۰ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند هر زمانی که تشخیص دهد طبق هماهنگی قبلی با مجلس در صحن علنی حاضر شود و سخنان خود را در قالب نطق بیان کند.

وی اضافه کرد: طبق قانون در زمان نطق رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و حتی قبل و بعد از آن نمایندگان نمی توانند به ارائه دیدگاههای خود بپردازند و اینکه نمایندگان برای روز چهارشنبه شرط گذاشته‌اند می‌خواهند قبل یا بعد از نطق رئیس جمهور سخن بگویند این خلاف قانون اساسی است.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: نمایندگانی که می‌خواهند با رئیس جمهور سخن بگویند یا با وی ملاقات کنند سازوکار آن در قانون تعریف شده است.

بر اساس اصل ۷۰ قانون اساسی، رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.