افکارنیوز: در عکس زیر سید محمد خاتمی را در ۵ سالگی به همراه پدرش می بینید.