رییس جمهور در میان خیل عظیم راهپیمایان تهرانی شعار ˝مرگ بر اسراییل˝ سر داد.

به گزارش برنا، محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران با حضور در بین مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۸۹ شرکت کرد.

مردم در اطراف خودروی رییس جمهور حلقه زدند و با شعار " احمدی دلاور، حمایت حمایت " و " الله اکبر " به استقبال رییس جمهور رفتند.

رییس جمهور در میان خیل عظیم راهپیمایان با در دست گرفتن پلاکاردی که روی آن به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی نوشته شده بود " مرگ بر اسراییل "، به نوعی شعار اصلی راهپیمایی را عنوان کرد.