وی كه پس از انقلاب نیز عضو گروهك كوموله بوده و اقداماتی را علیه انقلاب و نظام ترتیب داده بود، شبانگاه پنجشنبه ۲۱ بهمن، مرد.

به گزارش بولتن، وی که بیشترین فعالیتش در منطقه سقز و بانه بوده و خانواده اش نیز در بانه سکونت داشتند از سال ۱۳۲۲ وارد گروهک کوموله شده و اقدامات سیاسی خود را آغاز کرد و اوایل انقلاب نیز اقداماتی در مخالفت با انقلاب و نظام ایران رهبری کرد.

کوموله برای اینکه لباسی مذهبی و دینی به فعالیت ها و اقدامات تروریستی خود بپوشانند با نزدیک شدن به شیخ عزالدین حسینی سعی در رسیدن به این هدف خود داشتند تا توجه قشر مذهبی و دینمدار کرد را به خود جلب کرده و آن ها را با خود همراه سازند.

شیخ عزالدین سرانجام در شبانگاه پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ مصادف با دهم فوریه ۲۰۱۱ میلادی در ۸۹ سالگی در بیمارستان آكادیمسكا در شهر اوپسالای سوئد، مرد.