یدالله اسلامی عضو و دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس بعداز ظهر جمعه بازداشت شد.

به گزارش منابع خبری، عصر روز جمعه برای بازداشت اسلامی به منزل وی مراجعه کردند و پس از نشان دادن حکم قضایی و بازرسی منزل، وی را بازداشت کردند.