افكار نيوز - معاون وزیر راه و ترابری گفت: در صورتی که ساختمانهای قابل ارائه به وزارت راه و ترابری آمده شود، از هفته آینده معاونت آموزش و پژوهش و آموزشکدههای این وزارتخانه به اصفهان منتقل میشوند.
به گزارش افکار، فارس نوشت، عبدالعلی صاحب‌محمدی در جلسه امکان‌سنجی انتقال وزارت راه و ترابری به اظهار داشت: بر اساس تصمیم دولت مبنی بر تمرکززدایی از پایتخت، به دنبال انتقال وزارتخانه‌ها به استان‌های پر‌ظرفیت کشور بر اساس توانایی این استان‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه پیشنهاد انتقال وزارت راه و ترابری به اصفهان از سوی استاندار این استان ارائه شد و با برگزاری جلسات مختلف، تصمیم‌گیری در این ارتباط به مرحله نهایی رسید، افزود: در همین راستا بازدیدهایی به منظور مشخص شدن امکانات موجود و همچنین اختصاص مکان‌های مشخص به وزارت راه و ترابری انجام شد.
معاون وزیر راه و ترابری تصریح کرد: البته این مسئله مهم دارای ملاحظاتی است که باید با مراعات بسیاری از موارد و مسائل جنبی در مورد آنان تصمیم‌گیری کرد.
وی به مرکزیت استان اصفهان در کشور اشاره کرد و بیان داشت: ظرفیت این استان در راه‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی بالاست و می‌تواند مکان خوبی برای انتقال وزارت راه و ترابری باشد.
صاحب‌محمدی ادامه داد: انتقال وزارت راه و ترابری به اصفهان نیاز به بررسی و فرصت زمانی بالایی دارد و باید با تحلیل به این نتیجه رسید که آیا مجموع وزارت به اصفهان منتقل شود یا تنها یک یا برخی از معاونت‌ها باید منتقل شوند.
وی با اشاره به اینکه در صورت موافقیت برای انتقال وزارتخانه‌ها به دنبال استقرار وزارت راه و ترابری برای همیشه نه‌تنها مدت زمان محدودی در اصفهان هستیم، افزود: تصمیم‌هایی که در این راستا گرفته می‌شود، پس از برگزاری جلسات بسیار کارشناسانه است و بر این اساس می‌توان گفت که تمام جوانب انتقال وزارتخانه‌ها از پایتخت بررسی می‌شود.
معاون وزیر راه و ترابری اضافه کرد: در صورتی که ساختمان‌های پیشنهادی وزارت راه و ترابری آماده شود از هفته آینده معاونت آموزش و پژوهش وزارت راه و ترابری و آموزشکده‌های این وزارتخانه به اصفهان منتقل می‌شوند.