افكار نيوز - وزیر تعاون گفت: طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه برای کاهش نرخ بیکاری نیاز به ایجاد یک میلیون شغل جدید داریم.
به گزارش افکار، ایرنا نوشت، محمد عباسی اظهار داشت: از آنجا که تعاونی ها در قالب های کوچک فعالیت می کنند در ایجاد اشتغال نیز بهتر از دیگر بنگاه های اقتصادی فعالیت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور از سه درصد در پنج سال گذشته به هشت درصد در زمان حاضر رسیده است.
وی تاکید کرد با تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی که تا پایان برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است ۲۵۰ هزار شغل در بخش تعاون ایجاد خواهد شد.
عباسی ادامه داد: نباید از یاد برد در اصل ۴۴ قانون اساسی دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی به عهده نهاد خاصی گذاشته نشده و این به معنی آن است که باید یک زنجیره همکاری بین همه ارگان ها و مسئولان برای رشد و توسعه بخش تعاون شکل گیرد.
به گفته وزیر تعاون با اصل قرار دادن رویکرد اشتغالزایی در قالب تعاونی ها، با همکاری تمام نظام می توان در پنج سال آینده علاوه بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد، به محوریت اشتغالزایی توسط تعاونی ها نیز دست یافت.

/ب.