عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه راهپیمایی مردم به مناسبت بزرگداشت ۲۲ بهمن، در جمع خبرنگاران ایلنا و فارس درباره حضور گسترده و باشكوه مردم باتوجه به وضعیت آبو هوای تهران گفت: مردم با حضور باشكوه خود بار دیگر در برابر امواج حملات دشمن ایستادهاند و كسانی كه فكر میكنند مردم در گرما و سرما و تهدیدات متوقف میشوند، در اشتباه بزرگی به سر میبرند.

وی ادامه‌داد: دشمنان نظام بارها مردم ما را آزموده‌اند و متوجه هم شده‌آند که ملت ما دست از این مسیر برنخواهد داشت و امروز نیز بار دیگر این مسئله را متوجه شدند.

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که این حضور چه پاسخی برای فتنه‌گران باتوجه به در خواست اخیر آنها دارد، اظهارکرد: ‌آنها عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دهند.

دولتآبادی درباره بازداشتهای اخیر جمعی از فعالان سیاسی و رسانهای گفت: اوایل هفته در این رابطه اطلاعرسانی خواهیم كرد.