"مرضیه وحید دستجردی"، "کامران دانشجو" و "حمیدرضا حاجی بابایی" وزرای بهداشت، علوم و آموزش وپرورش این هفته به منظور ارائه گزارش و بررسی نحوه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در وزارتخانه های متبوع خود در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور پیدا می کنند.

به گزارش مهر، همچنین مسعود میرکاظمی وزیر نفت نیز هفته جاری برای توضیح درباره وضعیت تحقیقات و فناوری در وزارت نفت به کمیسیون آموزش می رود.

این هفته کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات و فناوری روز یکشنبه برای پاسخگویی به سئوالات سیدعماد حسینی نماینده قروه، سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان و مهدی سنایی نماینده نهاوند در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور پیدا می کند.

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز روز سه شنبه برای پاسخگویی به سئوالات اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری و محمدرضا رضایی نماینده جهرم به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می رود.