به گزارش افکارنیوز کیهان نوشت: م-ن از عناصر فرصت طلبي بود كه پس از بالا كشيدن ميلياردها تومان پول بيت المال در پوشش فيلم سازي و سريال سازي و پس از قطع اين روند توسط مسئولان صدا و سيما به فتنه گران پيوست. او تا همين اواخر با ژست هاي منافقانه فرياد وا اسلاما و وا انقلاب ها سر مي داد و از مراجع مي خواست به داد اسلام و انقلاب برسند. وي در همين حال تلاش فراواني كرد كه بازداشت شود اما در اين كار موفق نبود.

وی با دعوت مراجع به دیدن فیلم رقص! گفته است: انقلاب اسلامی که آمد، نخستین چیزی را که ذبح فرمود، لبخند بود.
وی در نوشته ای سخیف با عنوان برقصیم و شاد باشیم، به مراجع به خاطر جلوگیری از هرزگی و ابتذال اخلاقی حمله کرده و نوشته است: با برآمدن انقلاب اسلامی، سازها و سرناها و دهل ها به سرعت از خانه ها و کوچه ها و شهرها و روستاها به دخمه ها و پستوها کوچیدند و انگ آلات کفر بر تک تکشان نشست. آلات موسیقی به ابزار شیطان و نکبت جهنمیان تحکم شد و رقص، جرثومه ای شد که تماشایش نیز کفاره داشت. وی مراجع تقلید را در این زمینه مقصر دانست و فتاوای آنها را موجب اندوه سازی توصیف کرد.

يادآور مي شود فتنه گران پس از تصاعد پلكاني مواضع ضدانقلابي در سال ۸۸، نقاب از چهره برداشتند و در روز عاشوراي حسيني اقدام به رقص و پايكوبي و هلهله كردند. مجيد محمدي از اصلاح طلبان فراري عضو حلقه كيان چند ماه پس از بن بست فتنه سبز تصريح كرده بود مشكل اصلي جنبش (فتنه) سبز نه با انتخابات و حتي رهبري و قانون اساسي بلكه اصل اسلامگرايي است. سبزها مي خواهند وضعيت طوري شود كه آزادانه بتوانند در خيابان عرق خوري كنند و يا با ميني ژوب در خيابان بگردند(!)