به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، احمد کریمی اصفهانی با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس در رابطه با انجام مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، گفت: تجربه نشان داده است این نشست ها برای رئیس جمهور اهمیت ندارد و به نتایج آن پایبند نخواهد بود و در عمل کار خودش را انجام خواهد داد.

وی افزود: طبیعی است که دو قوه می توانند با همفکری و با توجه به مصالح نظام و مردم فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا سازند اما آنچه که در مرحله اول اتفاق افتاد، این بود که اجرا مغایرت های زیادی با قانون تصویب شده مجلس دارد، لذا همین اجرای نادرست دولت مانعی است برای اجرای فاز دوم.

دبیرکل جامعه اصناف و بازار با اشاره به اصرار دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، تصریح کرد: بجز مدیریت آراء مردم در زمان انتخابات دلیل دیگری نمی توان برای اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها جستجو کرد و دولت این قانون را هم می خواهد مانند دیگر اقداماتش نیمه تمام بگذارد؛ لذا اینگونه اقدامات تنها منجربه بی اعتمادی مردم به دولت می شود.

وی تاکید کرد: دولت در ماجرای اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها تنها به دنبال منافع شخصی خودش است و منافع خود را بر منافع نظام و مردم ترجیح داده است، این امر با سوگندی که رئیس جمهور خورده، مغایر است.

کریمی همچنین در مورد اراده دولت در برداشت ۷ میلیارد از صندوق توسعه ملی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها گفت: دولت از راههای مختلف به منظور ساپورت کردن فرد مورد حمایتش در انتخابات به دنبال پیاده کردن اهداف خود در ماههای پایانی دولت است؛ لذا در این موقعیت نقش مجلس در جلوگیری از این اقدامات پررنگ می شود.

دبیرکل جامعه اصناف و بازار خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید یک ضمانت و سازوکار مناسبی برای اجرای فاز دوم در نظر بگیرد و اگر در برابر بی قانونی ها دولت ایستادگی نکند به اندازه دولت مقصر خواهد بود.