به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، کرباسچی اخیراً با اشاره به دوران محکومیتش در سال ۷۸ و اینکه عطریان فر به وی گفته بود آقای خاتمی آنقدر گرفتاری دارند که مساله زندان رفتن ها بین آنها گم است، اظهار داشته است: اگر قرار بود زندانیان سیاسی آزاد شوند؛آقایان کروبی و موسوی از حصربیرون آیند، وضعیت اقتصاد و فرهنگ و سیاست داخلی و خراجی رو به بهبود رود، پس اصلاحطلبان برای چه باید به قدرت برسند؟این در واقع برنامه های آتی اصلاح طلبان است که باید در صورت به قدرت رسیدن تلاش کنند که محقق شود نه شرایط حضور در انتخابات.