به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، دخیل عباس زارعزاده خاطرنشان کرد: در جلسهی روز گذشته کمیسیون، ماده ۲ قانون احزاب در مورد مرامنامه، شرایط تشکیل حزب، اساسنامه، منبع مالی و شیوهی اداره به تصویب رسید.

وی افزود: در بخش دیگری از این جلسه که با حضور استاندار گلستان برگزار شد، موضوع تحقیق و تفحص از استانداری گلستان و استانداری تهران و دو استانداری دیگر مطرح شد.