افكار نيوز - در این برگه ها که شماره حسابی نوشته شده و از هواداران جريان سبز خواسته اند کمک های خود را از طریق اینترنت به این حساب واریز نمایند.

به گزارش افکار به نقل از شبکه ایران، پس از درخواست های سران جنبش سبز از هواداران خود برای تشکیل شبکه های اجتماعی، ‌این بار با توزیع برگه‌هایی اقدام به دادن شماره حساب برای جمع‌آوری کمک کرده‌اند.

/ب.