به گزارش افکارنیوز به نقل از خانه ملت، محمدرضا محسنی ثانی گفت: در بازدید امروز اعضای کمیته امنیت مجلس از اوین، با فائزه هاشمی به عنوان نماینده زنان زندانی گفتوگو کردیم.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست، فائزه هاشمی درخواست آزادی مشروط و مرخصی تعدای از زنان زندانی را مطرح کرد و خواستار استفاده بیشتر زنان زندانی از امکانات تلفنی شد، ضمن آنکه دیگر زنان زندانی نیز هر کدام به طور فردی با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کرده و مسائل خود را مطرح کردند.

دیدار کمیته امنیت با زندانیان امنیتی و تخلف ۳هزارمیلیاردتومانی

رئیس کمیته امنیت مجلس با یادآوری دیدار اعضای این کمیته با زندانیان بند امنیتی زندان اوین، تصریح کرد: در بند زندانیان امنیتی با تعداد زیادی از زندانیان فتنه مانند میردامادی، بادکوبه‌ای، رجایی، عبدالله مؤمنی، ‌علیرضا بهشتی و دیگران به طور مفصل گفت‌وگو و صحبت شد؛ به گونه‌ای که به همه نظرات آنها گوش کرده و به دیدگاه‌هایشان توجه کردیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این بازدید، با زندانیان پرونده‌های جاسوسی، اعضای منافقین و نیز زندانیان پرونده تخلف سه‌هزار میلیارد تومانی دیدار و گفت‌وگو و به دیدگاه‌هایشان توجه شد.

رضایت عمومی زندانیان امنیتی از وضعیت زندان

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا زاندانیان از وضعیت خود راضی بودند؟، ‌ تصریح کرد: به جز یک یا دو مورد که از وضعیت غذای زندان ناراضی بودند، ‌دیگر کسی از وضعیت کلی زندان گله‌مند نبود و رضایت عمومی داشتند.

محسنی ثانی ادامه داد: ما نیز در بررسی‌هایمان متوجه شدیم وضعیت عمومی زندانیان راضی‌کننده است؛ به گونه‌ای که زندانیان بندامنیتی تلویزیون و روزنامه دارند و هم آنهایی که به فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی اقدام می‌کنند، همه ملزومات در اختیارشان بود.

رئیس کمیته امنیت مجلس افزود: این بازدید از طرف کمیسیون امنیت ملی مجلس نبوده و اعضای کمیته امنیت در راستای وظایف خود تصمیم به انجام آن گرفتند؛ ضمن اینکه گزارش بعد از جمعبندی، فردا به کمیسیون ارائه شده و در صورتی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس به این نتیجه برسیم که در صحن علنی ارائه شود، این کار انجام خواهد شد.