به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد نشست بعدی گفتوگوها در تهران روز ۱۳ فوریه [۲۵ بهمن] و نه ۱۲ فوریه [۲۴ بهمن] که هفته پیش اعلام شده بود، برگزار میشود.

«گیل تودور» سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فرانسه گفت: در واقع گفت‌وگوها به جای ۱۲ فوریه، روز ۱۳ فوریه برگزار خواهد شد.

سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچگونه دلیلی برای این تغییر اعلام نکرد.

آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در تهران نشستی را برگزار کردند و بر اساس اعلام علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این نشست با گامهای مثبتی همراه بود.