به گزارش افکارنیوز به نقل از رویداد، روزنامه دولتی ایران با یک آهنگساز ضدایرانی مصاحبه مفصلی انجام داد. این روزنامه در شماره دیروز خود، به سراغ نادر مشایخی رفت. آهنگسازی که پس از فتنه ۸۸، موسیقی ضعیف ندا آقاسلطان را در اروپا اجرا کرد تا افکار جهانی را علیه نظام دینی کشورمان برانگیخته کند.
مشایخی گویا در بخشهای مختلف جشنواره تئاتر فجر هم ظاهر شده است که انگیزه وی از این نوع حضور می تواند قابل تامل باشد! رادیو زمانه متعلق به منحرفین جنسی و نیز صدای آمریکا از کارهای نادر مشایخی استقبال گسترده ای کرده اند