به رگزارش افکارنیوز به نقل از شفاف، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی در دولتهای اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص مصوبه جنجالی دولت برای استخدام ۵۲۶ هزار کارمند در کمتر از ۵ ماه به گفت و گو با هفته نامه آسمان پرداخت که اهم آن در زیر آمده است.

استخدام بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر به طور متوسط در ماه حدود ۵ هزار میلیارد تومان و در سال در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر خواهد داشت.


دولت باید بگوید با توجه به مسایل اقتصادی کشور منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان جدید را چگونه تامین خواهد کرد؟ از طرفی دولت آقای احمدی نژاد با شعار کوچک سازی و سپردن کارهای تصدی گری به مردم بر سر کار آمد؛ در این شرایط چگونه تصمیم می گیرد یکباره ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کند. از طرفی در ۱۲ سال گذشته حجم استخدام های دولتی به این رقم نمی رسد. حالا دولت تصمیم گرفته به یکباره در سال پایانی معادل تمام سالهای فعالیتش نیروی جدید استخدام کند.

واقعا معلوم نیست دولت با چه هدفی می خواهد این تعداد نیرو را استخدام کند. این مسئله جای شک و تردید دارد.


وقتی آموزش و پرورش با مازاد نیرو مواجه است و در پرداخت حقوق نیروهای فعلی مشکل وجود دارد، باز هم تعداد نیروی جدید بر چه اساسی قرار است استخدام شوند؟


این مسئله قابل فهم نیست. چرا دولت در این مقطع که چند ماهی به پایان فعالیتش مانده می خواهد بار خودش را سنگین کند؟


فکر می کنم انگیزه دولت بیشتر کارکرد تبلیغاتی برای انتخابات سال آینده باشد. به نظر می رسد دولت آقای احمدی نژاد تبلیغات زودرس انتخابات را آغاز کرده است. اگر دولت به این تعداد نیرو نیاز داشت باید ۲ تا ۳ سال قبل این استخدام را انجام می داد. جالب است که اکنون به فکر استخدام نیرو افتاده است!