افكار نيوز - تکذیب واردات برنج از آمریکا

رئیس سازمان توسعه تجارت واردات برنج از آمریکا را تکذیب کرد.
به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر، بابک افقهی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در پاسخ به سؤالی گفت: این واردات مستقیم نبوده و از طریق مباشران بین المللی خرید شده است.
بر اساس این گزارش، این سؤال ابتدا از وزیر بازرگانی پرسیده شد که وزیر پاسخ آن را به افقهی واگذار کرد.

/ ب.