به گزارش افکارنیوز به نقل از جهان، دكتر محمود احمدينژاد صبح پنجشنبه در آيين گراميداشت ديدار مولانا و شمس، اين نشست را يك گردهمايي براي پاسداشت عرفا، عرفان، معرفت، كمال، هنر، زيبايي و تعالي انسان و بزرگداشت انساني بزرگ و كمال يافته توصيف كرد و با بيان اينكه، قصد دارم عرض ارادتي به ساحت مولانا و همه بزرگان اين ديار داشته باشم، گفت: سخن گفتن از مولانا، سخن گفتن از انسان و انسان صحنهگردان عالم و موضوع اصلي هستي است و براي رسيدن به كمال و جاودانگي و زيبايي خلق شده و از همينرو زيبادوست بوده و به دوستي گرايش دارد.

وی در پایان این مراسم قطعه‌ شعری از مولانا خطاب به امام عصر(عج) قرائت کرد.


منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی - - - مفروش خویش ارزان که تو بس گران بهایی

به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی - - - بدران قبای مه را که ز نور مصطفایی

بشکن سبوی خوبان که تو یوسف جمالی - - - چو مسیح دم روان کن که تو نیز از آن هوایی

به صف اندرآی تنها که سفندیار وقتی - - - در خیبر است برکن که علی مرتضایی

بستان ز دیو خاتم که تویی به جان سلیمان - - - بشکن سپاه اختر که تو آفتاب رایی

چو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلخوش - - - چو خضر خور آب حیوان که تو جوهر بقایی

بسکل ز بی‌اصولان مشنو فریب غولان - - - که تو از شریف اصلی که تو از بلند جایی

تو به روح بی‌زوالی ز درونه باجمالی - - - تو از آن ذوالجلالی تو ز پرتو خدایی

تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی - - - سحری چو آفتابی ز درون خود برآیی

تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی - - - بدران تو میغ تن را که مهی و خوش لقایی

چو تو لعل کان ندارد چو تو جان جهان ندارد - - - که جهان کاهش است این و تو جان جان فزایی

تو چو تیغ ذوالفقاری تن تو غلاف چوبین - - - اگر این غلاف بشکست تو شکسته دل چرایی

تو چو باز پای بسته تن تو چو کنده بر پا - - - تو به چنگ خویش باید که گره ز پا گشایی

چه خوش است زر خالص چو به آتش اندرآید - - - چو کند درون آتش هنر و گهرنمایی

مگریز ای برادر تو ز شعله‌های آذر - - - ز برای امتحان را چه شود اگر درآیی

به خدا تو را نسوزد رخ تو چو زر فروزد - - - که خلیل زاده‌ای تو ز قدیم آشنایی

تو ز خاک سر برآور که درخت سربلندی - - - تو بپر به قاف قربت که شریفتر همایی

ز غلاف خود برون آ که تو تیغ آبداری - - - ز کمین کان برون آ که تو نقد بس روایی

شکري شکرفشان کن که تو قند نوشقندي --- بنواز ناي دولت که عظيم خوش نوايي