به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، سیدشریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: زمانی که نمایندگان برای سرکشی به حوزههای انتخابی عازم شهرهای خود میشوند و جلسات علنی تشکیل نمیشود به معنای تعطیلی مجلس نیست.


وی افزود: نمایندگان تعطیلی ندارند و در مدتی که مجلس تعطیل است به حوزه‌های انتخابی خود می‌روند تا به بررسی مسائل و مشکلات حوزه‌های انتخابیه بپردازند.


حسینی با تأکید براینکه تعطیلی مجلس و عدم تشکیل جلسات علنی برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه است، اظهار داشت: استفاده از کلمه تعطیلی برای نمایندگان و مجلس درست نیست چرا که در این مدت نمایندگان استراحت نمی‌کنند بلکه در این مدت به مسائل و مشکلات مردم می‌پردازیم.


عضو هیئت رئیسه مجلس به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: زمانی که به حوزههای انتخابیه میرویم بعضاً کارمان نسبت به زمانی که در مجلس هستیم هم بیشتر است و حتی بعضاً تا دیر وقت پاسخگوی مراجعات مردم برای حل مشکلات آنها هستیم