در جلسه امروز هیئت دولت وزارت بازرگانی از عدم توجه کافی در واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی کیفیت به کشور انتقاد کرد.

به گزارش مهر، در جلسه امروز هیئت وزیران، وزارت بازرگانی با ارایه گزارشی از واردات کالا در کشور با انتقاد از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات، به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرایندها و دستگاههای متولی در این بخش پرداخت و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده تشریح شد.

در این جلسه شاخصهای مختلف تأثیرگذار بر واردات کالا به کشور نظیر نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی، کیفیت تولیدات داخلی و شرایط و الزامات فنی واردات نیز به بحثو بررسی گذاشته شد.

در گزارش وزارت بازرگانی همچنین بر ضرورت اعلام ضوابط فنی آن دسته از کالاهایی که به کشور وارده شده ولی دستگاه متولی آن هنوز آنها را بازنگری نکرده و یا اعلام نکرده است، تأکید شد.

در جلسه امروز هیئت وزیران، مقرر شد به منظور مدیریت مؤثر واردات کالاهای مختلف، در جلسه آینده دولت همه دستگاههای ذی‌ربط راهکارهای جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری مرتبط با هر وزارتخانه و نیز مباحثتکمیلی برای اتخاذ تصمیمات لازم را ارائه کنند. / ص