افكار نيوز - در پی انتشار خبری در خصوص ارائه میزان خسارات ناشی از تاخیر و یا غیبت نمایندگان در تشکیل جلسات علنی در برخی از رسانه ها روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار توضیحاتی ضمن غیر واقعی دانستن آمار ارائه شده در خصوص برآورد مالی ناشی از تاخیر نمایندگان، انتشار این گونه اخبار بدون استدلال را مصداق بارز و آشکار در نادیده گرفتن خدمات و زحمات بی شائبه نمایندگان خدوم ملت دانست.

به گزارش افکار به نقل از مهر، در این اطلاعیه آمده است: در شرایط کنونی که نمایندگان دلسوز ملت با درک وضعیت حساس موجود در جامعه و جایگاه کشورمان در جهان تلاشی جدی و اهتمامی وافر در تصویب قوانین راهگشا در زمینه های مورد نیاز از جمله تصویب برنامه پنجم توسعه کشور دارند، شایسته نیست با این گونه اظهارنظرهای بدون مبنای کارشناسی و نکته سنجیهای غیر منطقی زمینه های تشویش افکار عمومی را بوجود آورند.
ارائه این اطلاعات غلط به مثابه وارد کردن خدشه جدی به کیان مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذاری کشور و نادیده انگاشتن زحمات و خدمات نمایندگان منتخب ملت است که به طور مستقیم و مستمر مشغول پیگیری مسائل و مشکلات مردم می باشند.
در پایان روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیزضمن تکذیب جدی این مطلب، پیگیری قانونی انتشار این گونه اخبار بی پایه و اساس در رسانه ها را برای خود محفوظ می داند.

/ ب.