به گزارش افکارنیوز، علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز یکشنبه هفته آینده به قوت خود باقی است یا خیر؟ اظهار کرد: استیضاح که همچنان سرجایش است و به قوت خود باقی است، ولی فکر می کنم بعضی از اتفاقات تا روز یکشنبه رخ بدهد که استیضاح به مقصد نرسد.

وی افزود: با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس درباره موضوعات اقتصادی و نزدیک شدن نظرات طرفین در این خصوص، نشانه هایی وجود دارد که دولت تا روز یکشنبه آقای مرتضوی را از سرپرستی تامین اجتماعی کنار گذاشته و در جای دیگری به وی مسئولیت خواهد داد.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دومین اقدام دولت که پیش بینی می شود در راستای تعامل با مجلس صورت بگیرد، مبحثمعرفی وزیر یا سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که البته این عدم معرفی تاکنون بسیار مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است.

وی پیش بینی کرد که اتفاقات ذکر شده با توجه به تعاملاتی که بین مجلس و دولت شکل گرفته و چراغ سبزهایی که در این خصوص نشان داده شده است، تا روز یکشنبه محقق شود.

منادی ادامه داد: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم تعامل مجلس و دولت و جلوگیری از ایجاد تنش، دولت قطعا با انجام اقداماتی علاوه بر اینکه مانع استیضاح خواهد شد، درپی افزایش تعامل با مجلس خواهد بود. شواهد و قرائن هم نشان از عزم دولت در این رابطه دارد.

وی تاکید کرد که اگر این اتفاقات تا روز یکشنبه نیفتد، استیضاح کنندگان بر سر حرف خود خواهند بود و قطعا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح خواهند کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که اگر این اقدامات از سوی دولت صورت نگیرد و مجلس استیضاح را انجام دهد، نتیجه چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: باتوجه به منتفی شدن استیضاح قبلی و این که گفته شده اولویت مسائل اقتصادی است، در صورت انجام شدن استیضاح، چون وزیر مربوطه اقتصادی است و مجلس از عملکرد دولت بویژه در حوزه تاخیر در ارائه بودجه ناراضی است، شاهد اتفاقات ناخوشایندی خواهیم بود